9 octombrie 2019

EVOLUȚIA SECTOARELOR DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2019