21 iunie 2016

Secretarul de Stat Cristian Bușu a participat la masa rotundă cu tema „Securitatea energetică a României şi Marea Neagră. Vulnerabilităţi, soluţii, oportunităţi”

Secretarul de Stat în Ministerul Energiei Cristian Bușu a participat marți, 21 iunie, la masa rotundă cu tema „Securitatea energetică a României şi Marea Neagră. Vulnerabilităţi, soluţii, oportunităţi”. Evenimentul a fost organizat de New Strategy Center și a avut ca principale teme de discuție problema securității energetice a României în contextul creșterii instabilității în regiune, importanța securității energetice la Marea Neagra atât pentru România, cât și pentru celelalte state din zonă, dar și necesitatea menținerii și atragerii de noi investiții în domeniul energiei.
„Rolul României în contextul regional complicat al Mării Negre merită definit mult mai clar, printr-un dialog deschis între specialiști din mai multe domenii – relații internaționale, diplomație, politică energetică. Deciziile pe care le luăm, în calitatea noastră de Comunitate Europeană în ansamblu, nu de Stat Membru individual, în ceea ce privește felul în care colaborăm cu state terțe foarte vulnerabile din bazinul Mării Negre, precum Ucraina, în domeniul energiei, nu trebuie să țină cont doar de imperative strict economice”, a declarat Secretarul de Stat.
Cristian Bușu a făcut precizări și cu privire la Strategia Energetică Națională, dar a vorbit și despre investițiile în domeniul energetic.
„La elaborarea Strategiei Energetice a României au participat peste 300 de specialiști și au fost colectate ideile acestora sub forma unor rapoarte care se regăsesc acum pe site-ul Ministerului Energiei, pentru a putea primi noi input-uri din partea publicului. Au colaborat la acest document academicieni, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai ONG-urilor, specialiști în diferite domenii”, a prezicat Cristian Bușu.
Referitor la subiectul investițiilor, demnitarul a precizat că trebuie să vorbim, în primul rând, despre îmbunătățirea guvernanței companiilor de stat, ca motor pentru atragerea investițiilor. „Companiile de stat au nevoie ele însele fie să implementeze în mod mai consecvent o politică de investiții, fie să atragă investitori terți, inclusiv finanțări europene, credite din partea băncilor europene de profil, sau chiar participații în proiecte concrete alături de alte companii. Investițiile derulate vor trebui să țină cont de principii de eficiență și eficacitate, în urma unei analize cost beneficiu. Cu alte cuvinte, în absența unor raționamente de piață, companiile nu ar trebui să facă investiții de dragul investițiilor, cu scopul sprijinirii unor alte politici guvernamentale transversal. Ne așteptăm ca la nivelul Consiliilor de Administrație să aibă loc evaluări ale proiectelor de investiții deja derulate. Pentru atragerea investițiilor în sector, un element obligatoriu îl reprezintă stabilitatea și predictibilitatea cadrului legislativ.  Un rol esențial îl joacă aici ANRE, care, mai cu seamă pentru activitățile cu tarife reglementate, are un rol crucial”, a conchis Secretarul de Stat Cristian Bușu.