20 martie 2024

Secretarul de Stat, Casian Nițulescu, a primit vizita Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România, Excelența Sa Han Chunlin, la sediul Ministerului Energiei

Secretarul de Stat, Casian Nițulescu, a primit vizita Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România, Excelența Sa Han Chunlin, la sediul Ministerului Energiei.

Discuțiile s-au concentrat asupra strategiilor ambițioase de tranziție energetică a celor două state, subliniindu-se temele aflate pe agenda relațiilor bilaterale româno-chineze. S-au evidențiat rolurile celor două țări în arhitectura energetică din Europa și din Asia având în vedere conflictele multiple, creșterea securității energetice globale și identificarea unor soluții viabile de diversificare a surselor de aprovizionare cu energie.

Cele două părți au convenit asupra importanței menținerii dialogului și a cooperării în domeniul tranziției către surse de energie regenerabilă.