6 octombrie 2017

REALIZAREA REACTOARELOR 3 ŞI 4 ŞI PRELUNGIREA DURATEI DE OPERARE PENTRU UNITĂŢILE 1 ŞI 2 DE LA CNE CERNAVODĂ, PROIECTE DE INTERES NAȚIONAL

Nuclear Energy Summit 2017 este un eveniment organizat la București de Departamentul de Comerț al Guvernului Marii Britanii și de Ambasada Marii Britanii. Summit-ul prilejuiește întâlnirea dintre experții și reprezentanții a peste douăzeci de companii din domeniul nuclear din Regatul Unit cu omologii acestora din România.
Ministerul Energiei a fost reprezentat de Andrei Maioreanu, Secretar de Stat. „Vreau să-i mulțumesc cu această ocazie Excelenței-Sale, domnului ambasador Paul Brummell pentru contribuția domniei-sale la dezvoltarea și întărirea relațiilor de cooperare dintre țara noastră și Marea Britanie. Și nu doar în domeniul nuclear. Există la acest moment un interes reciproc pentru aprofundarea relațiilor bilaterale într-un număr mare de domenii, printre care și cel energetic”, a declarat Andrei Maioreanu în cuvântul de deschidere.
Reprezentantul Ministerului Energiei a vorbit despre faptul că România se numără printre cele 14 state membre UE care își mențin opțiunea de utilizare a energiei nucleare și de dezvoltare a capacităților de producție, România dezvoltând o infrastructură complexă în domeniul nuclear. Faptul că țara noastră permite desfăşurarea întregului ciclu de activităţi (exploatarea, prelucrare și rafinarea minereurilor uraniu, fabricarea de combustibil nuclear, cercetarea și proiectarea în domeniul nuclear, producţia de energie electrică) joacă un rol esențial în asigurarea independenței în producerea de energie nucleară. Astfel, sectorul nuclear contribuie în mod major la asigurarea securității energetice a țării și la reducerea dependenței de resursele energetice din import.
„Viziunea Strategiei este de creștere a sectorului energetic în condiții de sustenabilitate, creștere însemnând: construirea de noi capacități de producție, retehnologizarea și modernizarea capacităților de producție, transport și distribuție de energie electrică. România are un mix energetic echilibrat și diversificat. Suntem norocoși pentru că beneficiem de resurse energetice interne. Avem cărbune, petrol, gaze naturale. Avem potențial hidroenergetic și avem uraniu. Avem, desigur, potențial și pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie: eoliană, biomasă, solară. Resursele ne asigură competitivitatea la nivel regional”, a adăugat Secretarul de Stat Andrei Maioreanu.
Menționând faptul că printre obiectivele strategice ale României se numără cel al creșterii aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin valorificare resurselor energetice primare naționale și cel a poziționării României ca furnizor regional de securitate energetică, Andrei Maioreanu a subliniat că dezvoltarea programului nuclear (realizarea unităţilor 3 şi 4, dar şi prelungirea duratei de operare pentru unităţile 1 şi 2 de la CNE Cernavodă) reprezintă proiecte investiționale de interes național.