7 iunie 2016

Puteți contribui la Strategia Energetică a României! Ministerul Energiei supune consultării publice raportul sesiunii de lucru Petrol și Gaze Naturale

Ministerul Energiei supune consultării publice raportul sesiunii de lucru Petrol și Gaze Naturale, din cadrul procesului de elaborare a Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050. Cei interesați sunteți invitați să trimiteți opiniile, sugestiile și recomandările prin intermediul formularului pus la dispoziție pe pagina de internet a Ministerului Energiei, în secțiunea Strategie Energetică, până la data de 17 iunie 2016. Acesta este ultimul raport din seria celor cinci aferente sesiunilor de lucru desfășurate în perioada 9 martie-14 aprilie 2016.
Ministerul Energiei dorește ca procesul de elaborare a Strategiei Energetice a României să fie unul cât mai transparent și deschis la a primi sugestii, opinii și recomandări pertinente care pot fi integrate în documentul final al Strategiei.
Formularul pus la dispoziție pe pagina de internet a Ministerului Energiei, în secțiunea Strategie Energetică este un instrument menit să faciliteze comunicarea între echipa de proiect a Strategiei și reprezentanți ai diferitelor entități din domeniul energiei și mediului interesați de procesul de elaborare a Strategiei Energetice a României.
Îi invităm pe cei interesați să trimită prin intermediul formularului sugestii, recomandări și comentarii referitoare la raportul sesiunii de lucru Petrol și Gaze Naturale, până la data de 17 iunie 2016.
Acestea vor fi luate în considerare în elaborarea documentului integrat de analiză calitativă a sectorului energetic românesc. Vă rugăm să ne transmiteți punctele de vedere cu privire la conținutul raportului cu indicarea documentului și a rândurilor unde se regăsește conținutul adus în discuție.
Rapoartele celor cinci sesiuni de lucru, care s-au desfășurat în perioada 9 martie-14 aprilie 2016, integrează informațiile obținute în urma procesului consultativ din cadrul etapei de analiză calitativă a sectorului energetic românesc, însumând propunerile a circa 300 de specialiști care au participat la sesiunile de lucru. Prin aceste documente se trasează tendințele de dezvoltare și restricțiile de ordin politic și economic care trebuie considerate în procesul de elaborare a Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050. Rapoartele sesiunilor de lucru nu reprezintă, în acest stadiu, angajamentul strategic al Ministerului Energiei.
Documentul final al Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, va fi publicat în jurul datei de 15 septembrie 2016, prin armonizarea aspectelor analizei calitative cu datele obținute prin modelare matematică macroeconomică, în cadrul analizei cantitative a sectorului energetic național.
Toate rapoartele celor cinci sesiuni de lucru pot fi accesate mai jos: