4 noiembrie 2016

Precizări ale Ministerului Energiei legate de rolul și importanța proiectului de construire a unităților 3 și 4 la CNE Cernavodă

Având în vedere apariția în spațiul public a unor speculații legate de proiectul construirii a două noi reactoare la CNE Cernavodă, Ministerul Energiei dorește să facă unele precizări legate de necesitatea înnoirii parcului de producere a energiei electrice și termice a sectorului energetic din România, în vederea îndeplinirii obiectivelor de securitate energetică și protecție a mediului, în linie cu angajamentele stabilite la nivel global în domeniul schimbărilor climatice.

Considerăm că înlocuirea capacităților de producere a energiei învechite și care ies din uz în jurul anului 2025, trebuie să reprezinte o prioritate absolută pentru strategia de securitate energetică a României, iar discuțiile de nivel tabloidal care se pot isca în jurul acestui subiect nu ajută cu nimic la informarea corectă și profesionistă a publicului, ci doar afectează un proiect strategic național.
Proiectul unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă răspunde cerințelor sistemului electroenergetic național în tranziția României către o economie fără emisii de carbon și contribuie decisiv la securitatea energetică a României și la menținerea stabilității prețului electricității la un nivel suportabil pentru consumatori. România a exploatat în condiții de maximă siguranță și de eficiență tehnologică reactoarele nucleare existente, aspect confirmat de evaluările internaționale de specialitate. România are încă, în acest moment, o bază tehnologică și un capital uman pregătit la cele mai înalte standarde în domeniul nuclear, ceea ce ne conferă un avantaj competitiv cert. Tehnologia nucleară reprezintă o opțiune viabilă și certă pentru a produce și în viitorul apropiat energie curată, fără emisii de gaze cu efect de seră, ceea ce va duce la protecția mai eficientă a mediului înconjurător și la reducerea pe termen lung a efectelor încălzirii globale.
România a investit deja peste 1 miliard de euro în infrastructura și necesarul tehnologic dedicat reactoarele 3 și 4 de la CNE Cernavodă și fără ca acest proiect să fie pus în practică, cheltuielile deja efectuate vor deveni pierderi certe pentru bugetul de stat.
Totodată, proiectul nostru nuclear are o contribuție directă la asigurarea securității, dar și a independenței energetice a României, fapt recunoscut și prin deciziile forurilor abilitate la nivel național. Ministerul Energiei sprijină Societatea Națională Nuclearelectrica SA (SNN) pentru ca aceasta să finalizeze acest proiect în condiții optime de eficiență economică și să negocieze cele mai avantajoase condiții comerciale cu partenerii săi implicați în acest proiect. Nivelul prețului la care energia electrică produsă de reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă va intra în Sistemul Energetic Național la nivelul anilor 2025 – 2030 va fi stabilit în urma unor studii de specialitate, dezbătute public și aprobate de autoritățile naționale și europene competente, ca parte a procesului de autorizare a proiectului în sine.
În calitate de reprezentant al statului român în cadrul SNN, Ministerul Energiei urmărește creșterea valorii activului net al companiei, menținerea disponibilității tehnice a grupurilor energetice pentru a asigura securitatea energetică a României. Nu urmărim și nu vom urmări promovarea unor interese speculative fie pe piața de capital, fie în orice alt context.
Ministerul Energiei își exprimă încrederea că SNN are capacitatea de a-i convinge pe toți acționarii săi, în forurile de decizie statutare, asupra viabilității financiare a proiectelor de dezvoltare pe care le propune, în momentul când acționarii vor fi chemați să decidă asupra acestora, în conformitate cu prevederile actelor constitutive ale societății.
Securitatea energetică a României continuă să reprezinte obiectivul primordial al Ministerului Energiei. Respingem cu hotărâre orice încercare de influențare neprincipială a procesului actual de negociere prin intermediul unor speculații nefondate și care nu au legătură cu realitatea. Considerăm că importanța acestui proiect pentru securitatea energetică națională este majoră și lansăm un apel la echilibru și rugăm toate părțile interesate să manifeste prudență în tratarea unor informații neverificate pentru a nu influența negativ procesul în curs.
Biroul de Comunicare Publică și Relații Publice