15 decembrie 2021

Peste 22 milioane de euro din Fondul pentru modernizare au fost alocați pentru un proiect de investiții românesc

Un important proiect de investiții pentru modernizarea sistemului energetic din România primește peste 22,9 milioane de euro din Fondul pentru modernizare.
Ca urmare a Deciziei pozitive de plată a Comisiei Europene din data de 6 decembrie 2021, Banca Europeană de Investiții (BEI) a făcut luni, 13 decembrie, prima plată din bugetul Fondului pentru modernizare pentru primul proiect românesc de investiții acceptat pentru finanțare din acest  mecanism. Proiectul, Linie Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Constanța Nord – Medgidia Sud, propus de CNTEE Transelectrica SA și transmis către BEI de Ministerul Energiei în data de 14 septembrie 2021 prin intermediul platfomei aferente, a fost confirmat, ulterior, de BEI ca investiţie prioritară, în conformitate cu prevederile articolului 10d(2) din Directiva (UE) 2003/87 (cu modificările si completările ulterioare) cu încadrarea în aria de prioritate “modernizarea reţelelor energetice”.
Linia Electrică Aeriană (LEA)  400 kV Constanța Nord – Medgidia Sud este o investiție cu o valoare eligibilă de 22,9 milioane de euro și presupune construirea a 35,35 de noi kilometri de linie electrică aeriană, 2 kilometri de linie electrică subterană, precum și extinderea stațiilor Constanța Nord și Medgidia Sud. Implementarea proiectului se va realiza în perioada 2021- 2024.
Rămâne o prioritate să facem cât mai multe investiții în domeniul energiei. Prin Fondul pentru Modernizare, unde avem la dispoziție miliarde de euro, vom avea o parte din sumele necesare să finanțăm aceste proiecte de investiții. Avem deja un prim proiect aprobat, care va fi demarat în curând. Vom continua să facem investiții ca în perioada următoare România să devină independentă energetic”, a declarat Virgil Popescu ministrul Energiei.
Investiția pentru construirea noii Linii Electrice Aeriene 400 kV Constanța Nord – Medgidia Sud se încadrează în obiectivele definite prin Directiva (UE) 2018/410, care își propune rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor care conduc la îndeplinirea țintelor stabilite.
Implementarea proiectului “Noua Linie Electrică Aeriană (LEA) 400kv d.c. Constanța Nord – Medgidia Sud” va permite integrarea unei producții suplimentare de energie electrică din surse regenerabile de circa 685 MW în zona Dobrogea contribuind astfel la securitatea, flexibilitatea și adecvanța Sistemului Energetic Național și oferind premisele punerii în funcțiune a unor noi capacități de producție de energie din surse regenerabile. De asemenea, va asigura o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 16.000 de tone pe an.
Noua linie de 400 kV dintre Constanța Nord și Medgidia Sud are un rol important în procesul de reconfigurare a sistemului energetic și a rețelei electrice de transport în acord cu noile direcții stabilite prin pachetele legislative europene „Green Deal” și „Fit for 55”. Tranziția energetică impune o adaptare rapidă a rețelei electrice de transport și intensificarea ritmului de extindere a acesteia prin noi investiții.
Fondul pentru modernizare reprezintă un instrument cheie pentru dezvoltarea investițiilor în proiecte energetice, care prevăd îmbunătățiri în eficiență energetică, modernizarea sistemelor energetice și tranziția în regiunile dependente de cărbune în Statele Membre cu PIB pe cap de locuitor la prețul pieței mai mic de 60% din media UE.
Fondul este finanțat prin tranzactionarea pe piață a 2% din totalul certificatelor alocate statelor membre prin schema EU ETS pentru perioada 2021-2030 a căror sumă se încadrează în prezent la peste 14 miliarde de euro pentru Romania. De bugetul Fondului pentru Modernizare beneficiază 12 state din Uniunea Europeană: România, Bulgaria, Croația, Estonia, Cehia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Grecia și Portugalia.