21 decembrie 2016

Negocierile asupra Documentelor Investiției aferente ultimei etape a Procedurii de Selecție au continuat în aceleași condiții din Memorandumul de Înțelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă, până la data de 20 decembrie 2016

Ca urmare a Memorandumului aprobat de Guvern și a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor numărul 8 din data de 17.10.2016 a SN Nuclearelectrica SA (“SNN”), reprezentanții instituțiilor statului roman și ai companiilor implicate au continuat în cadrul Comisiei negocierile asupra Documentelor Investiției aferente ultimei etape a Procedurii de Selecție (Acordul Investitorilor și Actul Constitutiv ale noii companii de proiect) în aceleași condiții din Memorandumul de Înțelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă („MoU”), până la data de 20 decembrie 2016, în conformitate atât cu prevederile Memorandumului de Înțelegere, cât și cu decizia acționarilor.
În prezent, în cadrul Comisiei reprezentând interesele părții române, negocierile aferente ultimei etape a Procedurii de Selecție care vizau Acordul Investitorilor și Actul Constitutiv ale noii companii de proiect au condus la stabilirea unor aspecte clare în ceea ce privește atribuțiile și responsabilitățile companiilor implicate, SNN și China General Nuclear Power Corporation (“CGN”).
Având în vedere complexitatea proiectului și angajamentul statului român pe termen lung, aspectele stabilite ca urmare a derulării negocierilor, trebuie concretizate prin decizii asumate la nivelul instituțiilor statului român. Implicarea și asumarea instituțiilor statului român trebuie realizată la nivel contractual, inclusiv prin semnarea unui acord între cele două state implicate în derularea proiectului și prin mandatarea companiilor implicate în derularea etapelor următoare.
Considerăm că abordarea cea mai corectă este să permitem noului guvern o analiză privind deciziile în ceea ce privește rezultatul negocierilor și pașii de urmat.
Reamintim că în luna mai a anului 2016, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a stabilit că Proiectul Unităților 3 și 4 de la Centrala Cernavodă reprezintă un proiect prioritar de investiții pentru România.
Aspectele negociate între părți reprezintă informație comercială a cărei publicare ar afecta procesul decizional ulterior și competitivitatea în piață.
Dezvoltarea și finalizarea Proiectului Unităților 3 și 4 va conduce la asigurarea unei părți importante a mixului energetic la nivelul anilor 2025-2030, în concordanță cu politicile europene de decarbonizare, securitate energetică și stabilitate a sistemului pe fondul înlocuirii unor capacități vechi de producție.
Biroul de Comunicare Publică și Relații Publice