6 decembrie 2023

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja: „Încă un pas înainte către recuperarea circuitului nuclear integrat în cadrul Nuclearelectrica”

În cadrul unei licitații organizate de către administratorul judiciar al Companiei Naționale a Uraniului SA, aflată în insolvență, Fabrica de Prelucrarea Concentratelor de Uraniu, filială a Societății Nuclearelectrica SA, a cumpărat  activele aferente fluxului tehnologic al Uzinei R de la Feldioara, completând astfel circuitul nuclear integrat românesc.

Pachetul de active cumpărat în cadrul licitației publice este compus din terenuri, construcții și construcții speciale, echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsurare, control și reglare, mijloace de transport, instalații tehnice și mașini, mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, mobilier și aparatură birotică și stocuri și a fost achiziționat la prețul de 3.286.354 euro, exclusiv TVA.

Ministrul Energiei Sebastian Burduja a salutat tranzacția, arătând importanța acesteia pentru securitatea nucleară și energetică a României: “Mă bucur să văd că această tranzacție a fost încheiată. Am solicitat urgentarea tranzacției, în vederea recuperării circuitului nuclear integrat în cadrul unui operator puternic și strategic, Societatea Nuclearelectrica SA. Tranzacția de astăzi reprezintă un pas mare în vederea asigurării securității nucleare și a securității energetice a României. Proiectele României în domeniul nuclear civil sunt ambițioase și arată angajamentul statului român pentru o sursă de energie accesibilă, sigură pentru mediul înconjurător și capabilă să ofere condiții pentru dezvoltare economică, fiind sursă de producție energetică în bandă. În acest moment, în cadrul SNN pot fi derulate toate procesele tehnologice, de la mineritul de uraniu, la procesarea, rafinarea și transformarea în combustibil nuclear și exploatarea acestuia în cadrul Centralei de la Cernavodă. Această viziune e necesară pentru dezvoltarea accelerată a programului nuclear civil romanesc, obiectiv pe care mi l-am asumat de la preluarea mandatului”.

Informații despre tranzacție

Din prețul total de adjudecare de 17.513.852,27 lei, adjudecatarul a achitat suma de 1.634.172,39 lei în contul societății Companiei Națională a Uraniului SA, cu titlu de garanție de participare la licitație, care conform Regulamentului de vânzare prin licitație publică a activului din patrimoniul debitoarei CNU SA, se convertește în avans, adjudecatarul având obligația de a achita diferența de preț de 15.879.679,88 lei până la data de 04.01.2024.

Licitația a fost organizată de consorțiul format din Expert Insolvență SPRL Filiala București și Aktiv-Lex Insolvență SPRL, numit prin încheierea de ședință din data de 12.04.2022 pronunțată în dosarul nr. 23089/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului București Secța a VII- a Civila, în calitate de administrator judiciar și a fost ținută marți, 5 decembrie 2023, la sediul din București al administratorului judiciar.

Amintim că, în luna decembrie 2022, Compania Națională a Uraniului în insolvență, a finalizat tranzacția referitoare la fluxul tehnologic aferent uzinei E de la Feldioara.