29 iunie 2023

Ministrul energiei, Sebastian Burduja, a semnat contractul de finanțare cu Electrocentrale Craiova SA și închide jalonul 133 din PNRR. Valoarea totală depășește 250 milioane de euro, din care peste 165 milioane de euro nerambursabili.

Astăzi, ministrul energiei, Sebastian Burduja, și directorul general al Societății Electrocentrale Craiova SA, Dan Vasile, au semnat acordul de finanțare pentru proiectul „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficienta de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova SA”. Această finanțare face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – măsura de investiții I.3, jalonul 133, jalon aferent cererii de plată nr. 2.

Valoarea proiectului este de 1.280.727.485 lei fără TVA, iar valoarea finanțării nerambursabile acordate din PNRR 825.820.244,59 lei fără TVA. Obiectivul proiectului constă în realizarea unei capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare, de înaltă eficiență, de 295 MW, care va înlocui actualele capacități energetice existente, care funcționează pe cărbune. De asemenea, va avea un impact important în atingerea țintelor Planului Naţional Integrat în domeniul Energiei si Schimbărilor Climatice (PNIESC) 2021-2030 privind energia și clima. Totodată, va contribui la atenuarea provocărilor cu care se confruntă Societatea Electrocentrale Craiova SA prin asigurarea energiei termice și electrice în concordanță cu solicitările comunității. Investiția va asigura furnizarea de energie electrică și termică consumatorilor. Prin realizarea investiției se vor îndeplini cerințele impuse prin Directiva de eficiență energetică privind randamentul global, economia de energie primară și reducerea emisiilor în atmosferă a gazelor cu efect de seră și a celor poluante, inclusiv încadrarea sub limita de emisie specifică raportată la energia utilă produsă, de 250 gCO2/kWh.Sebastian Burduja, ministrul energiei: “Așa cum am promis, am reușit închiderea acestui jalon important din PNRR în timp record și la termenul asumat. Mulțumesc tuturor celor care au depus eforturi, pe parcursul timpului, pentru atingerea acestui obiectiv important. Investiția de la Craiova este proiectată pentru a beneficia de cele mai noi tehnologii în domeniu, fiind o garanție pentru toți craiovenii pentru acces sigur la energie electrică și termică, cu emisii scăzute de CO2, ceea ce înseamnă un aer mai curat și o calitate a vieții mai bună pentru întreaga comunitate. Vom continua în ritm accelerat marile proiecte de investiții în sectorul energetic românesc și absorbția de fonduri europene.” Punerea în funcțiune a noilor capacități este programată pentru 2026.