29 aprilie 2016

Ministerul Energiei supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/ sau produse petroliere

Ministerul Energiei supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/ sau produse petroliere, prin care propune înființarea Entității Centrale de Stocare din România. Proiectul de Lege mai sus menționat stabilește condițiile de constituire și menținere a unor stocuri minime de țiței și/ sau produse petroliere, în scopul menținerii siguranței în aprovizionare, în cazul unei penurii de amploare.

Prin acest proiect se dorește o separare între rolul Ministerului Energiei, de inițiator al proiectului de act normativ, și cel al Autorității Competente, de autoritate învestită cu competența de a organiza executarea prevederilor proiectului de act normativ.
Prin proiectul de lege:

  • se propun o serie de modificări și noi definiții, față de cele prevăzute prin Legea nr. 360/2013, pentru a clarifica, sub aspect material şi juridic, operațiunile legate de constituirea şi menținerea stocurilor minime.
  • se propune definirea expresiilor „constituirea stocurilor minime”, „menţinerea stocurilor minime” şi „depozite petroliere”; aceasta, pentru a se putea stabili, în mod clar, sfera de conținut a obiectului obligației de stocare.
  • se propune definirea expresiei „delegarea obligaţiei de stocare”, pentru a clarifica, sub aspect juridic, ce înseamnă operațiunea de delegare a obligației de stocare și, mai apoi, care sunt condițiile de validitate și efectele acesteia.
  • se propune reglementarea perioadei în care se constituie și se menţin stocurile minime și perioada în care se poate delega obligația de stocare.
  • s-a avut în vedere asigurarea cadrului legal pentru înființarea Entității Centrale de Stocare din România, entitate non-profit care ar urma să constituie şi să menţină stocuri specifice și stocurile de urgență.

Proiectul de lege poate fi consultat pe pagina de internet a Ministerului Energiei, în secțiunea „Transparență Decizională”.
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, București sau la următoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 10.05.2016, ora 17:00. În cuprinsul propunerilor, sugestiilor sau opiniilor trebuie să specifice articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, precum şi datele proprii de contact.