3 mai 2016

Ministerul Energiei supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

Ministerul Energiei supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Proiectul de Lege stabilește cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie în condiţii de accesibilitate, disponibilitate şi suportabilitate şi cu respectarea normelor de siguranţă, calitate şi protecţie a mediului.
Prin acest proiect se dorește adoptarea unor modificări privind responsabilitățile și sarcinile ministerului de resort, incluzând noi obiective, rezultate din contextul celor mai recente evoluții de politică energetică la nivel european, precum și facilitarea realizării proiectelor de interes național. Aferent acestor domenii, Ministerul Energiei propune următoarele modificări:

  • actualizarea cadrului de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare.
  • completarea obiectivelor de bază care trebuie realizate în cadrul activităților ce se desfășoară în domeniul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare.
  • definirea stocului de siguranță care trebuie deținut de producătorii de energie electrică.
  • clarificari privind necesitatea elaborării strategiei energetice și sublinierea necesității actualizării acesteia de câte ori evoluțiile din plan energetic și schimbările survenite la nivel european și global o impun.
  • includerea unor prevederi destinate să faciliteze realizarea obiectivelor de interes național din domeniul transportului energiei electrice.
  • reglementa, prin lege a duratei concesiunii serviciului public de distributie a gazelor natural.
  • stabilirea regimului juridic al bunurilor folosite de concesionari, pentru prestarea serviciului de public de distribuție a gazelor naturale la încetarea contractului de concesiune.
  • completarea atribuțiilor furnizorilor de gaze naturale.

Proiectul de lege poate fi consultat pe pagina de internet a Ministerului Energiei, în secțiunea „Transparență Decizională”.
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, București sau la următoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 10.05.2016, ora 17:00. În cuprinsul propunerilor, sugestiilor sau opiniilor, trebuie să specifice articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, precum şi datele proprii de contact.