28 noiembrie 2022

Ministerul Energiei și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au demarat procesul de elaborare a capitolului REPowerEU

Ministerul Energiei și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au demarat procesul de elaborare a capitolului REPowerEU.  În contextul creșterii independenței UE față de importurile de combustibili fosili din Rusia, România beneficiază de sprijin tehnic din partea Direcției Generale de Sprijin pentru Reforme Structurale (DG REFORM) a European Commission.

Proiectul „Sprijin pentru REPowerEU” este finanțat integral prin Instrumentul de Sprijin Tehnic al UE și face parte din pachetul de asistență dedicat statelor membre ca urmare a războiului din Ucraina, sprijinind România în identificarea reformelor și investițiilor necesare în domeniul energiei pentru reducerea dependenței de importurile din Rusia.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național al Planul Național de Redresare și Reziliență, împreună cu Ministerul Energiei și alături de alte instituții relevante din domeniu își concentrează eforturile pe elaborarea unui nou capitol al Planului Național de Redresare și Reziliență, REPowerEU prin care se urmărește asigurarea independenței energetice a României prin utilizarea energiei produsă din surse regenerabile. Totodată, pentru dezvoltarea acestui capitol, cu scopul asigurării transparenței, se vor organiza consultări cu actorii relevanți.

Potrivit propunerii actuale de modificare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, pentru a-și crește independența energetică România va beneficia de un sprijin financiar nerambursabil în valoare de aproximativ 1,4 miliarde euro. Comisia a apreciat că propunerea de regulament va fi adoptată până la sfârșitul anului, urmând ca după această dată, statele membre să prezinte propunerile lor de măsuri. Reformele și investițiile care vor fi incluse în noul capitol vor avea ca termen de finalizare anul 2026.