28 noiembrie 2022

PNRR: Se pot depune proiecte pentru obținerea finanțării pentru dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice – baterii

Ministerul Energiei lansează astăzi, de la ora 18.00, procedura de depunere a proiectelor pentru obținerea finanțării pentru investiții în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii).

▶️ Data și ora începerii depunerii de proiecte: 28 noiembrie 2022 – ora 18.00!

▶️ Data și ora închiderii depunerii de proiecte: 28 decembrie 2022 – ora 18.00!

Activităţile finanţabile eligibile:

⏩ Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de stocare a energiei electrice în baterii;
⏩ Construcţii care fac obiectul proiectului de stocare a energiei electrice în baterii

Solicitanții eligibili sunt:

Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii (inclusiv întreprinderi nou înființate), cât și întreprinderile mari constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o deţin, ale căror proiecte au fost selectate drept câștigătoare în baza procedurii de ofertare concurențială, care au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat” din clasificarea codurilor CAEN rev. 2.

💶 Bugetul total aferent prezentei scheme este echivalentul în lei a sumei de 103.480.000 euro, compus din 79.600.000 euro fonduri europene asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul PNRR și 23.880.000 euro fonduri naționale prin aplicarea procentului de supracontractare de 30%.

Mai multe detalii aici: http://bitly.ws/xdIi