8 februarie 2019

08.02.2019 – Anunț important – Inițiativă propunere proiecte

Ministerul Energiei, lansează invitaţia participării tuturor producătorilor, furnizorilor şi distribuitorilor de energie electrică şi termică la o dezbatere publică pe tema Directivei (UE) 2018/410 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii investiţiilor în acest domeniu şi a Deciziei (UE) 2015/1814 care stabileşte regulile ce vizează Sistemul de Tranzacţionare a Emisiilor (ETS) pentru perioada 2021-2030.
Directiva ETS revizuită menţionează principiile pentru funcţionarea instrumentelor de finanţare, iar Statele Membre vor trebui să ia decizii importante cu privire la dacă şi cum vor fi utilizate fondurile puse la dispoziţia lor. Între schimbările efectuate, se regăseşte înfiinţarea Fondului pentru Modernizare pentru susţinerea investiţiilor cu emisii scăzute de carbon în sectoarele energetice din zece State membre ale UE cu venituri sub media europeană şi a Fondului de Inovare ce poate fi accesat de toate Statele Membre.
Suplimentar, mecanismul de finanţare pentru modernizarea sectorului energetic, aşa numitul Mecanism Articolul10c, a fost reformat şi va fi disponibil pentru aceleaşi zece state membre cu venituri scăzute, printre care se numără şi România.
Ministerul Energiei doreşte să identifice zonele de interes investiţional care să contribuie la atingerea obiectivelor României în domeniul asigurării securităţii energetice şi funcţionării în siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional dar şi pentru atingerea ţintelor stabilite prin Planul Naţional Integrat Energie şi Schimbări Climatice în domeniul surselor regenerabile de energie, eficienţei energetice în electricitate, încălzire / răcire şi transport.
Întrucât până la 30 iunie, respectiv, 30 septembrie 2019, România trebuie să decidă asupra utilizării instrumentelor de finanţare puse la dispoziţie prin Fondul de Modernizare, Fondul de Inovare şi Mecanismul Articolului 10c, în condiţiile specificate în Directiva revizuită, vă rugăm să ne sprijiniţi în acest demers şi să transmiteţi Ministerului Energiei, adresa de e-mail, office.dgem@energie.gov.ro, până cel târziu 18.02.2019, propuneri, opinii cu privire la posibilitatea utilizării instrumentelor financiare menţionate, zonele de interes investiţional şi proiectele investiţionale prioritare ariei de interes pe care o reprezentaţi, structurate pe mecanismele de finanţare propuse de Directiva ETS.