6 iulie 2023

Încă un pas spre îndeplinirea Jalonului 129 din PNRR pentru producția de hidrogen

Sebastian Burduja, ministrul energiei, a semnat acordurile de încetare amiabilă a actualelor contracte de finanțare aferente Jalonului 129, jalonul pe hidrogen, cu cei șapte beneficiari: SC Center Hub Sud SRL, Chimcomplex Onești, Chimcomplex S.A Borzesti – sucursala Rm. Valcea, Nova Hydrogen Production SRL, BPlus Advisory SRL, Monnson Alma SRL, OMV Petrom SA.

​Acest demers a fost necesar pentru că, în cadrul apelului de proiecte pentru construirea unei capacități de electrolizoare noi de cel puțin 100 MW, au fost constatate o serie de aspecte care, în opinia Autorității de Audit și a Comisiei Europene au făcut imposibilă concretizarea demersului și remedierea aspectelor constatate prin măsuri ulterioare semnării contractelor.

În cadrul diferitelor etape ale apelului inițial a fost constatată astfel nevoia de clarificare a cerințelor și criteriilor aplicabile beneficiarilor de finanțare din PNRR. În egală măsură, aceste ajustări nu trebuie să influențeze premisele în baza cărora a fost emisă decizia de aprobare a schemei de ajutor de stat. În acest proces sunt necesare consultări cu Consiliul Concurenței și MIPE și ulterior cu DG Competition și DG Recovery.

​În acest sens am elaborat un calendar, cu următoarele termene orientative: 06.07 – lansare ghid spre consultare; 14.07 – publicare ghid final; 17.07 – 16.08 – perioada de înregistrare a aplicațiilor; 23.08 – termenul limită de evaluare a aplicațiilor; 01.09 – contractactare.

Sebastian Burduja, ministrul energiei: „Așa cum am spus, jaloanele PNRR sunt prioritatea noastră zero. Astăzi am mai făcut un pas spre închiderea ultimului jalon rămas în suspensie, aferent cererii de plată 2, Jalonul 129. Vă asigur că Ministerul Energiei va face tot ceea ce este posibil pentru a se încadra în orizontul de timp solicitat de Comisie. Au fost cauze de natură administrativă, e mai important ceea ce se întamplă de acum înainte. Pe hidrogen este prima schemă la nivelul Uniunii Europene care a fost aprobată ca parte a PNRR, deci România e pionier la nivel european și cadrul european este în continuă evoluție, la fel cadrul de reglementare la nivel național. Vom accelera ritmul și vom livra ceea ce am promis.”

Trebuie mentionat și faptul că, din cauza caracterului inovativ al tehnologiilor de producere hidrogen verde și al legislatiei europene și naționale ce necesită încă unele clarificări, actorii din domeniu nu dețin un nivel de expertiză similar investițiilor implementate de ani de zile (de ex., centralele în cogenerare), care au caracter repetitiv.