Perspective 2017

Menținerea legislației actuale
Conform legislației în vigoare, se aplică o cotă obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi.
Continuarea actualului sistem de cote anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie se va face în conformitate cu recomandările ANRE, potrivit prevederilor legale. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANRE, cota obligatorie pentru anul 2017 va fi egală cu 8,3%, care se va aplică în urma adoptării unei Hotărâri de Guvern.
Asta înseamnă că numărul estimat de certificate verzi ce vor fi absorbite de piață în anul 2017 va fi de aproximativ 12 milioane. Aplicând prevederile legii în vigoare (încetarea amânării, începerea reinserției) și luând în considerare certificatele verzi neabsorbite în piață de anul trecut, rezultă un total de certificate verzi disponibile de peste 25 de milioane. Dintre acestea, mai bine de jumătate ar urma să expire, lucru ce ar avea un impact devastator asupra industriei energiei regenerabile din România.
Principalele modificări propuse prin reforma pieței de energie regenerabilă
Reforma pieței de energie regenerabilă, prin modificarea și completarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, adoptă o combinație de măsuri, cu rolul de a limita efortul consumatorului final  și a oferi un sprijin industriei de producere a energiei regenerabile. Aceste măsuri au impact atât asupra costurilor consumatorilor, cât și asupra fluxurilor de numerar și profitabilității investițiilor în energiile din surse regenerabile.
Punctual, cele mai importante modificări vizează modul de funcționare a schemei de sprijin prin instituirea unei cantități statice de certificare verzi ce urmează să fie achiziționată anual. Pentru a mări numărul de certificate verzi valorificate pe perioada schemei de sprijin și pentru a uniformiza impactul în factura consumatorului, modificările propuse prevăd alocarea unei cantități statice de certificate verzi pe întreaga durata a schemei suport. A fost modificată durata de valabilitate a certificatelor verzi de la 12 luni, până la finalul schemei de sprijin. Măsura a fost proiectată în așa fel încât producătorii să nu mai înregistreze pierderi financiare de pe urma certificatelor anulate.
Amânarea și reinserarea certificatelor verzi
Perioada de reinserției a certificatelor verzi a fost extinsă atât pentru sistemele de producere a energiei prin surse fotovoltaice, cât și eoliene și hidroenergetice (MCH). Certificatele verzi aferente energiilor provenite din sistemele eoliene și microhidro și-au menținut perioada de amânare până la sfarsitul lunii martie a anului 2017. Perioada de reinserare  a fost modificată: începe din 01.01.2018 și se încheie la finalul anului 2025.
În cazul certificatelor verzi aferente energiilor provenite din sistemele fotovoltaice s-a modificat perioada de amânare, aceasta fiind extinsă până la sfârșitul anului 2024. Perioada de reinserare a fost prelungită și ea până în anul 2030.
Potrivit studiului realizat de Economic Consulting Associates UK, indiferent de măsurile adoptate, rata internă de rentabilitate a producătorilor de energie fotovoltaică va continua să se mențină net superioara față de celelalte tehnologii regenerabile.
Piețele anonime centralizate, organizate de OPCOM
Potrivit proiectului de reformare a pieței de energie regenerabilă, din data de 01.07.2017, producătorii și furnizorii de energie electrică vor fi obligați să tranzacționeze CV doar pe piețele anonime centralizate organizate de OPCOM. Prin această modificare se vor înlătura eventualele înțelegeri între participanți care duc la distorsiuni în piața de energie.
Certificatele verzi primesc valoare doar în momentul tranzacționării
Odată cu extinderea perioadei de valabilitate a certificatelor verzi a fost nevoie de o nouă modificare. Deoarece perioada de valabilitate a certificatelor verzi a fost stabilită până la sfârșitul schemei, acestea primesc valoare doar în momentul tranzacționării, și nu al emiterii, ca până acum. Această măsură a fost luată pentru a preîntâmpina problemele de management ale fluxului de numerar pe care le întâmpină producătorii de energie electrică provenită din surse regenerabile.
Valoarea minimă/maximă de tranzacționare pentru certificatele verzi
Conform legislației în vigoare, valoarea minimă de tranzacționare pentru certificatele verzi este de 27 de euro, sumă la care se adaugă inflația. Asta înseamnă in 2016 un total de 29,4 euro/certificat. Prin modificările propuse pentru Legea 220/2008 s-a optat pentru adoptarea unui nou nivel minim de tranzacționare în cuantum de 29,4 euro, valoare căreia nu i se mai aplica nici  o indexare anuala. Avantajul unui nivel minim fix de tranzacționare este că prețul nu mai poate avea modificări neașteptate care să se resimtă în factura consumatorului final.
Pe de altă parte, valoarea maximă de tranzacționare a fost redusă de la 55 de euro/certificat la 35 de euro/certificat, pentru a împiedica specula financiară a jucătorilor puternici din piața de energie verde.
Impactul asupra consumatorilor finali
Impactul în factura consumatorului casnic va crește cu aproximativ 30 de bani pe lună. La nivelul unui an asta înseamnă o creștere a impactului în factură de la 42 RON/MWh, la aproximativ 47 RON/MWh. Această măsură este menită să aducă un echilibru între efortul suportat de consumatorul final și sprijinul acordat producătorilor de energie din surse regenerabile.
Comisia Europeană a adoptat, la data de 16 decembrie 2016, decizia de autorizare a modificărilor aduse schemei de sprijin prin certificate verzi (CV) pentru producția de energie din surse regenerabile. Comisia Europeană apreciază amendamentele aduse ca fiind în concordanță cu regulile Comisiei privind ajutorul de stat. Odată cu aprobarea Comisiei s-au întrunit toate condițiile legale pentru realizarea unei reforme în domeniul energiei regenerabile.