19 decembrie 2016

Comisia Europeană a autorizat modificările aduse schemei de sprijin prin certificate verzi (CV) pentru producția de energie din surse regenerabile

Comisia Europeană a adoptat, la data de 16 decembrie 2016, decizia de autorizare a modificărilor aduse schemei de sprijin prin certificate verzi (CV) pentru producția de energie din surse regenerabile. Comisia Europeană apreciază amendamentele aduse ca fiind în concordanță cu regulile Comisiei privind ajutorul de stat. Odată cu aprobarea Comisiei s-au întrunit toate condițiile legale pentru realizarea unei reforme în domeniul energiei regenerabile.
Prin aprobarea obținută de la Comisia Europeană la sfârșitul săptămânii trecute,  privind modificările aduse schemei de sprijin prin certificate verzi, proiectul de modificare și completare a Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie întrunește toate condițiile legale pentru a fi promovat.
Principalele modificări aduse schemei sunt:

  • modul de calcul al cotei de CV (noul mod de calcul va conduce la o distribuție mai uniformă a impactului asupra consumatorului final);
  • creșterea duratei de valabilitate a certificatelor (CV emise de la 1 ianuarie 2017 vor fi valabile până la 31 decembrie 2031)
  • prelungirea perioadei de amânare și a celei de recuperare a CV amânate;
  • CV vor fi înregistrate valoric numai în momentul tranzacționării lor;
  • modul de tranzacționare (acesta va fi restricționat, tranzacțiile urmând a fi făcute pe o piața centralizată a CV);
  • modul de transfer al costurilor cu CV către consumatorii finali;
  • valorile minime și maxime ale CV (minimul 29,4 EUR/CV și maxim 35 EUR/CV);
  • se introduce un impact la consumatorul final maxim acceptat în cuantum de 11,1 euro/MWh.

Celelalte elemente ale schemei rămân neschimbate (durata, finanțarea, regulile de cumul etc.).
Astfel, a fost identificată o soluție de echilibru în ceea ce privește mecanismul de promovare a producției de energie regenerabilă, decizia privind adoptarea reformei rămânând la latitudinea unui Guvern politic, care are susținerea Parlamentului.
Lipsa unei decizii în timp util privind adoptarea reformei pieței producătorilor de energie regenerabilă nu trebuie să afecteze consumatorul final, iar continuarea actualului sistem de cote anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, urmând a se face în conformitate cu recomadările ANRE, potrivit prevederilor legale.