4 octombrie 2018

Guvernul a aprobat, la inițiativa Ministerului Energiei, o hotărâre privind aprobarea unui plan de urgență necesar în eventualitatea apariției unei situații de criză în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere.

Guvernul a aprobat, la inițiativa Ministerului Energiei, o hotărâre privind aprobarea unui plan de urgență necesar în eventualitatea apariției unei situații de criză în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere.
Aprobarea unui astfel de act normativ este cerută de angajamentul asumat de România în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană, în cadrul negocierilor capitolului 14 „Energie”.
Scopul planului de urgență este de a stabili modul de reacție a autorităţilor centrale și ale operatorilor economici într-o situație de urgență.
Prin situație de urgență se înțelege oricare dintre următoarele:

  1. criză locală – calamităţi naturale, dezastre, conflicte şi alte evenimente, cu excepţia celor de natură economică, care cauzează, pe teritoriul României, întrerupere în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere sau în alimentare cu gaze naturale care necesită schimbarea destinaţiei produselor petroliere, cum ar fi utilizarea produselor petroliere drept combustibil pentru producţia de energie;
  2. disfuncţionalitate majoră în aprovizionare – scădere substanţială şi bruscă în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere intervenită în Uniunea Europeană sau într-un stat membru, indiferent dacă a condus sau nu la o decizie internaţională de punere în circulaţie de stocuri de petrol;
  3. situaţii de urgenţă deosebită – calamităţi naturale, dezastre, conflicte şi orice alte evenimente, cu excepţia celor de natură economică, care cauzează întrerupere în aprovizionarea cu produse petroliere în Uniunea Europeană.

În cazul declarării unei situaţii de urgență, la nivel de criză, consumatorii vor fi aprovizionaţi cu produse petroliere din stocurile minime în următoarea ordine de prioritate:

  • a) servicii sociale esenţiale – prin „serviciu social esențial” se înțelege un serviciu în legătură cu asistența medicală, utilități, salubrizare, asistența socială, de urgență, de securitate, cu educația sau cu administrația publică.
  • b) transport de mărfuri alimentare.
  • c) sisteme de transport public.
  • d) producători de energie electrică și termică care utilizează produse petroliere – pentru cantitățile necesare producerii de energie termică necesare asigurării consumului populației și a serviciilor sociale esențiale.
  • e) populație – consumul pentru mijloacele de transport proprietate personală.
  • f) alte categorii de consumatori.

În cazul apariției unei astfel de situații, Guvernul poate decide interzicerea temporară a exportului de țiței și sau de produse petroliere aferente stocurilor minime deținute de România. De asemenea, Executivul va putea dispune măsuri de limitare a consumului de țiței/produse petroliere. Pentru început, vor fi dispuse măsuri care să încurajeze limitarea voluntară a consumului, trecând la măsuri obligatorii numai dacă gravitatea situației o cere.
În cuprinsul planului de urgență nu există acțiuni și/sau măsuri care să facă obiectul avizării de către CSAT.
Ministerul Energiei precizează că actul normativ menționat are un rol profilactic și că România nu se află în niciun fel de situație de criză în ceea ce privește aprovizionarea tuturor consumatorilor cu țiței/produse petroliere.