12 ianuarie 2023

Formular de analiza pieței – Cogenerare în industrie, în cadrul Fondului pentru Modernizare – Program cheie 5 – Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare – Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare.