Comunicat privind lansarea, de către Comisia Europeană, a unui nou apel pentru obținerea statutului de proiect transfrontalier în domeniul energiei obținute din surse regenerabile

COMUNICAT

privind lansarea, de către Comisia Europeană, a unui nou apel

pentru obținerea statutului de proiect transfrontalier în domeniul energiei obținute din surse regenerabile

 

Noul program de asistenţă financiară nerambursabilă prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF – Energie) oferă un cadru favorabil pentru a sprijini cooperarea transfrontalieră în domeniul energiei regenerabile și introduce conceptul de proiecte transfrontaliere de energie regenerabilă, în acord cu prevederile stipulate în Regulamentul  (UE) nr. 2021/1153 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 (denumit, în continuare, Regulamentul (UE) nr. 2021/1153).

Proiectele prezentate în vederea finanțării trebuie să aibă statutul de proiect transfrontalier în domeniul energiei din surse regenerabile (statutul CB RES) și, în acest sens, într-o primă etapă, promotorii proiectelor trebuie să prezintă Comisiei Europene o aplicație/cerere în vederea obținerii acestui statut. Aplicația cuprinde informații relevante pentru a permite Comisiei Europene să evalueze proiectul pe baza criteriilor stabilite la punctele 2 și 3 din Anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 2021/1153, în conformitate cu metodologiile menționate la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1153.

În acest sens, Agenţia Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency – CINEA) din cadrul Comisiei Europene a lansat, la data de 04 martie 2022, primul apel pentru  obținerea statutului de proiect transfrontalier în domeniul energiei din resurse regenerabile  și introducere pe lista de proiecte eligibile pentru finanțare din CEF – energie. Urmare acestui apel și a procedurilor ulterioare, 3 proiecte au fost selectate pentru finanțare CB RES.

În prezent, COM a lansat un al doilea apel în vederea obținerii statutului de proiect transfrontalier în domeniul energiei din surse de energie regenerabilă (CB RES status) și, implicit, de includere pe lista proiectelor eligibile pentru finanțare CEF (CB RES list). Promotorii proiectelor candidat pentru statutul CB RES pot participa la apel prin depunerea unei cereri/aplicații prin EU SURVEY până la data de 3 mai 2023.

Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul CINEA:

 

https://cinea.ec.europa.eu/connecting-europe-facility/new-energy-infrastructure-connecting-europe-facility/cross-border-renewable-energy-projects-cef-energy-new/call-cross-border-renewable-energy-cb-res-projects-application-process-cb-res-status_en

precum și la adresa

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/cef-energy-2023-call-cross-border-renewable-energy-projects-cb-res-obtain-status-2023-01-10_en