21 ianuarie 2016

Experți internaționali: CNE Cernavodă are un nivel înalt de securitate nucleară

SN Nuclearelectrica SA a găzduit, în perioada 2-20 noiembrie 2015, o misiune internațională de evaluare a World Association of Nuclear Operators (“WANO”). Evaluarea, realizată la solicitarea SN Nuclearelectrica SA de către o echipă internațională de experți în domeniul nuclear, a relevat un nivel înalt de securitate nucleară la CNE Cernavoda.

“Securitatea nucleară este prioritatea absolută a CNE Cernavodă, iar activitățile noastre zilnice sunt realizate cu respectarea celor mai înalte standarde de securitate nucleară corelate cu o cultură solidă de securitate nucleară, programe eficiente de control și mentenanță, programe de investiții adaptate nevoilor centralei pentru a dezvolta și menține nivelul de securitate nucleară, programe de pregătire a personalului și un personal înalt specializat atât în zona de operare, cât și în sectoarele conexe și de suport. Suntem mândri să avem domenii de activitate unde nivelul de securitate nucleară este calificat ca excelent de către experti internaționali în domeniul nuclear”, a declarat Ionel Bucur, Director CNE Cernavodă.
Zone de activitate ale centralei au fost evaluate ca fiind printre cele mai bune la nivel global pe baza standardelor de evaluare la nivel de industrie nucleară internațională. Cernavodă va continua să își mențină și să își îmbunătățească rezultatele în operare pentru a respecta standardele de securitate nucleară aplicabile la nivel ințernational.

Securitatea nucleară – prioritatea Nuclearelectrica SA

Menținerea unui nivel înalt de securitate nucleară subliniază capacitatea companiei de a obține rezultate constante în operare care plasează România pe locul 1 la nivel global pe baza coeficientului de utilizare a puterii instalate de la punerea în funcțiune a celor două unități nucleare de la CNE Cernavodă.
“Prioritatea SN Nuclearelectrica SA este și va rămâne securitatea nucleară întrucât aceasta reprezintă baza tuturor celorlalte rezultate ale companiei, așadar angajamentul nostru în acest sens pe termen lung a determinat rezultatele așteptate. Faptul că suntem printre cele mai bune centrale nucleare din lume în ceea ce privește securitatea nucleară se datorează integral profesionalismului personalului. Confirmăm încă o dată că industria nucleară românească este un exemplu recunoscut de expertiză, responsabilitate, angajament, eficiență și profesionalism. Și suntem hotărâți să menținem aceste rezultate pentru că dezvoltarea programului nuclear românesc este o componenta-cheie a unui mix energetic echilibrat”, a declarat Daniela Lulache, Director General SN Nuclearelectrica SA

Ce este WANO

WANO este o organizație internațională non-profit înființată în 1989 de către operatorii de centrale nucleare la nivel global în vederea schimbului de informații și experiență în operare între organizațiile care operează unități nucleare comerciale. Membrii WANO operează 440 de unități nucleare în peste 30 de state la nivel global.
Misiunea WANO este aceea de a coopera cu membrii săi pentru maximizarea nivelului de securitate nucleară al tuturor centralelor nucleare, de a realiza analize comparative și de a îmbunătăți performanța prin sprijin reciproc, schimb de informații și adoptarea celor mai bune practici.
Sursa: www.nuclearelectrica.ro