23 decembrie 2022

Examen de promovare a personalului contractual într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, respectiv în funcția contractuală de execuție de consilier gr.II în cadrul Direcției Generale Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne – Direcția Logistică, IT, Arhivă și Registratură, organizat în data de 11.01.2023 (proba scrisă)