9 iulie 2019

EVOLUȚIA SECTOARELOR DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE PENTRU LUNA IULIE 2019