7 decembrie 2023

Eforturile întreprinse de România, în sfera schimbărilor climatice și a tranziției verzi, la nivelul Ministerului Energiei

Din punct de vedere al comunicării, schimbările climatice sunt o constantă a mesajelor transmise de minister. Ministrul Sebastian Burduja are ca principale mesaje de comunicare: energia sigură, verde și ieftină.

În legătură cu țintele și jaloanele C6 din PNRR (implementarea OUG 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic și noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile), alocarea de 460 milioane euro se va concretiza prin instalarea unei capacități suplimentare de 950 MW din surse regenerabile (eoliene și solare), cu termen de realizare până în anul 2024. De asemenea și PNRR este o constantă în comunicare și vom insista pe acest capitol.

Până în semestrul 2 al anului viitor, Ministerul Energiei și ANRE împreună cu MMAP și Transelectrica au ca prioritate elaborarea și adoptarea Planului de dezvoltare a zonelor de accelerare de producere a energiei din surse regenerabile. Urmează să îl promovăm prin comunicat de presă și printr-o conferință de presă.

Ministerul Energiei a elaborat și prenotificat o schemă de sprijin de tipul Contracte pentru diferență pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile solare fotovoltaice și eoliene onshore, pentru al cărei buget se va utiliza Fondul pentru Modernizare. Acest mecanism, care va reduce impactul prețului energiei asupra consumatorului final, a fost salutat atât de Comisia Europeană, cât și de Banca Europeană de Investiții. Mecanismul este promovat în interviurile acordate de ministrul Energiei.

Proiectul Planului Național Integrat Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) actualizat, a fost elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice și transmis Comisiei Europene, spre evaluare, la data de 02.11.2023. Atât varianta în limba engleză, cât și cea în limba română se regăsesc pe site-ul Ministerului Energiei, în scopul consultării acestui document de către toate părțile interesate și colectării propunerilor cu privire la acesta. Urmează sa fie declanșată și procedura de evaluare de mediu pentru PNIESC, în vederea obținerii avizului de mediu.

Strategia Națională pentru Hidrogen și Planul de acțiune pentru implementarea acesteia – Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului, în special hidrogen și soluții de stocare, este o componentă esențială a PNRR (Jalonul 126). După ce o primă schiță a Strategiei Naționale pentru Hidrogen a fost supusă consultării publice la finalul lunii mai, au fost recepționate recomandări/observații de la 35 de părți interesate. Strategia Națională pentru Hidrogen, a fost trimisă deja Ministerul Mediului pentru evaluarea de mediu. Viziunea Strategiei Naționale pentru Hidrogen și a Planului de Acțiune este de a dezvolta o economie a hidrogenului, cu accent pe hidrogenul verde și hidrogenul low-carbon (obținut din energia nucleară), de a reduce amprenta emisiilor de carbon și de a asigura o dezvoltare economică și tehnologică sustenabilă și competitivă, în special pentru sectoarele greu de decarbonat (cum ar fi industria și transportul) și, nu în ultimul rând, contribuția hidrogenului la decarbonarea sectorului energetic.

Vom aborda, în continuare, subiectul schimbărilor climatice și întâlnirile cu reprezentanții presei.