Consolidarea capacității de reglementare, implementare, evaluare și derulare a activităților de soluționare a litigiilor desfășurate de entități aflate în coordonarea Ministerului Energiei și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor”,Cod SIPOCA 720/MySMIS 2014 129982

Lansare proiect

Notă informare privind achiziția de servicii de publicitate outdoor media

Notă informare privind achiziția de servicii de formare profesională

Ordin pentru aprobarea metodologiei de stabilire a sistemului de cooperare la nivel național și european intre entitățile de soluționare alternativă a litigiilor (SAL)

Ordin pentru aprobarea metodologiei de monitorizare a entităților de soluționare alternativă a litigiilor (SAL)

Ordin comun pentru aprobarea Metodologiei de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor la nivelul Ministerului Energiei și al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor

Dezbatere publica privind proiecte de ordin din domeniul Soluționării Alternative a Litigiilor(SAL)

Consimțământ privind prelucrarea datelor persoanele

Centralizator achizitii derulat in cadrul proiectului

Ordin nr. 105/ 44/ 2024  al ministrului energiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, pentru aprobarea Metodologiei de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor la nivelul Ministerului Energiei și al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102/ 05.II.2024.

Ordin al ministrului energiei nr. 106/ 2024 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a sistemului de cooperare la nivel național și european între entitățile de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) și autoritățile naționale și europene însărcinate cu punerea în aplicare a legislației privind protecția consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106/ 06.II.2024.

Ordin al ministrului energiei nr.107/2024pentru aprobarea metodologiei de  monitorizare a entităților de soluționare alternativă a litigiilor (SAL), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106/ 06.II.2024.

Rezultate proiect