26 iunie 2024

Concurs pe post – etapa de selecție, în data de 30.07.2024 (proba scrisă) și în termenul legal interviul, în vederea ocupării unei funcţii publice generale de consilier grad profesional debutant din cadrul Direcției Generale Investiții – Direcția Monitorizare Tehnică și Ajutor de Stat – Serviciul Monitorizare Tehnică și Verificare Achiziții