29 iulie 2022

Concurs organizat în data de 23.08.2022 – proba scrisă și în termenul legal interviul, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant aferent funcției contractuale de execuție de arhivar din cadrul Direcției Generale Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne