24 iunie 2022

Concurs organizat în data de 20.07.2022 – proba scrisă și în termenul legal interviul, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de șofer I din cadrul Direcției Generale Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne