24 iunie 2022

Concurs organizat în data de 20.07.2022 – proba scrisă și în termenul legal interviul, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de consilier gr.IA din cadrul Direcției Generale Piețe de Electricitate și Gaze Naturale, Eficiență și Riscuri