10 noiembrie 2023

Concurs organizat în data de 14.12.2023 (proba scrisă) și în termenul legal interviul, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant corespunzător funcției publice de conducere de director general din cadrul Direcției Generale Politici Energetice și Green Deal