9 noiembrie 2023

Sebastian Burduja, ministrul energiei: “Facem rapid primii pași în reinventarea noii companii Complexul Energetic Valea Jiului.” 

Ministerul Energiei, unic acționar al Complexul Energetic Valea Jiului S.A, a aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor semnarea unui Acord-Cadru de Cooperare între CEVJ și un investitor australian, document ce vizează prospectarea stocării energiei în șaptesprezece puțuri de mină.

 

Complexul Energetic Valea Jiului S.A. (CEVJ) și Green Gravity au încheiat astăzi un Acord-Cadru de Cooperare pentru a explora posibilitatea aplicării tehnologiei inovative de stocare a energiei Green Gravity în șaptesprezece (17) puțuri de mină în cele patru (4) operațiuni miniere din Valea Jiului din România.

 

Acordul conturează domeniul și obiectivele unui studiu comun pentru a evalua aspectele tehnice, economice și de mediu ale conversiei minelor de cărbune existente ale CEVJ în facilități de stocare a energiei, folosind tehnologia și expertiza proprietară a Green Gravity. Studiul va evalua de asemenea beneficiile și provocările potențiale ale integrării sistemului de stocare a energiei cu rețeaua electrică existentă și cu sursele de energie regenerabilă.

 

Acordul reprezintă un parteneriat strategic între CEVJ și  Green Gravity, deoarece ambele părți împărtășesc o viziune comună de avansare a tranziției energetice și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, creând în același timp noi oportunități pentru dezvoltare economică și bunăstare socială. Acordul se aliniază de asemenea cu Pactul Verde al Uniunii Europene, care are ca obiectiv să facă Europa primul continent climatic neutru până în 2050.

 

România trece printr-o tranziție energetică majoră, având ca scop creșterea ponderii energiei regenerabile în mixul său energetic și reducerea dependenței de combustibilii fosili. România și-a stabilit obiective ambițioase pentru energia regenerabilă pentru 2030.

 

Sebastian Burduja, ministrul Energiei din România, a declarat:

„Salut această inițiativă, care demonstrează potențialul cooperării dintre România și Australia în domeniul energiei curate și al acțiunii climatice. Sprijin eforturile CEVJ și Green Gravity de a explora fezabilitatea stocării energiei gravitaționale din vechile puțuri de mină, care ar putea oferi o soluție viabilă pentru îmbunătățirea flexibilității și rezilienței sistemului nostru energetic, asigurând un viitor pentru Valea Jiului și reducând treptat în același timp dependența noastră de combustibilii fosili. Iată că facem rapid primii pași în reinventarea noii companii Complexul Energetic Valea Jiului, o șansă de dezvoltare și noi locuri de muncă pentru întreaga regiune.”

 

Mark Swinnerton, CEO al Green Gravity, a declarat:

„Suntem încântați să colaborăm cu CEVJ la acest proiect inovator, care are potențialul de a transforma sectorul cărbunelui din România într-un centru de stocare a energiei regenerabile, creând locuri de muncă, creștere și inovație. Tehnologia noastră oferă o soluție unică pentru stocarea excesului de energie regenerabilă folosind gravitația, care poate ajuta la echilibrarea rețelei electrice și la sprijinirea obiectivelor climatice ale UE.”

 

„Implementarea cu succes a stocării energiei gravitaționale în Valea Jiului va oferi un exemplu de lider pentru tranziția de succes a unei regiuni miniere de cărbune. Acest proiect are implicații globale pentru climă, locuri de muncă și investiții.”

 

„Tehnologia de stocare a energiei Green Gravity reprezintă o inovație în căutarea stocării pe durată lungă și economice a energiei regenerabile. Prin reutilizarea activelor miniere, costurile pot fi menținute scăzute. Folosind gravitația ca și combustibil, ne dispensăm de consumul critic de apă, teren și substanțe chimice pe care alte tehnologii de stocare se bazează.”

 

Eusebiu Durbaca, Director General al CEVJ, a declarat:

„Suntem plăcut impresionați să parteneriem cu Green Gravity, o companie de clasă mondială în domeniul energiei curate. Acest proiect face parte din strategia noastră de a diversifica portofoliul nostru energetic și de a explora noi oportunități pentru crearea de valoare din activele noastre de cărbune. Credem că stocarea energiei gravitaționale este o abordare inovatoare a tranziției energetice și ne angajăm să contribuim la tranziția energetică a României și a Europei și la regenerare ecologică.”

 

Despre Green Gravity

Green Gravity, dezvoltă și operează sisteme de ultimă generație pentru stocarea energiei gravitaționale.

Sistemul de stocare a energiei Green Gravity mișcă greutăți mari vertical în puțurile de mină moștenite pentru a captura și elibera energia potențială gravitațională a acestor greutăți. Utilizând pur și simplu piese mecanice dovedite și puțuri de mină neutilizate, tehnologia de stocare a energiei Green Gravity este cu costuri reduse, durată lungă de viață și ecologic atractivă.

Pentru a gestiona variabilitatea inerentă a regenerabilelor, stocarea energiei trebuie adăugată la rețelele electrice. Soluția tehnologică utilizează componente mecanice convenționale pentru a permite instalarea stocării de energie la costuri reduse la siturile miniere moștenite.