9 noiembrie 2023

Concurs de recrutare organizat în data de 14.12.2023 – proba scrisă și în termenul legal interviul, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier juridic clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Avizare din cadrul Direcției Generale Juridice și Relații Instituționale