5 noiembrie 2021

Concurs de recrutare organizat în data de 06.12.2021 – proba scrisă și în termenul legal interviul, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de consilier gr. IA din cadrul Direcției Generale Politici Energetice și Green Deal