10 noiembrie 2021

”ElectricUp” A fost publicată lista proiectelor acceptate în cadrul primei sesiuni a programului de finanțare

Miercuri, 10 noiembrie, a fost publicată lista proiectelor acceptate în cadrul primei sesiuni a programului de finanțare ‘’ElectricUp”, în urma finalizării etapei de evaluare și în limita bugetului aprobat pentru primul ciclu de finanțare în sumă de 476 milioane de lei.
Totodată, a fost publicată și lista proiectelor respinse.
Decizia de admis, respectiv respins, se va comunica aplicanților prin platforma informatică dedicată. Termenul de depunere a contestației este de 5 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare zilei de comunicare a deciziei autorității.
În urma procedurii de contestații, listă aplicanților admisi, respectiv respinsi va fi modificată. Comisia de analiză a aplicat modalitatea de calcul prevazută în Ghidul de finanțare, conform calculatorului disponibil la link-ul asociat Programului.
Ministerul Energiei a inițiat demersurile pentru suplimentarea bugetului alocat acestui ciclu pentru a finanța și proiectele care au îndeplinit criteriile de eligibilitate.
Comunicarea cu toți operatorii economici înscriși în Program se va menține prin intermediul platformei informatice, urmând etapa de contractare și depunere a contestațiilor, conform prevederilor Ghidului de finanțare.
Toate informațiile cu impact în implementarea Programului sunt actualizate în timp util pe site-ul Ministerului Energiei, la rubrica ‘’ELECTRIC UP’’: https://energie.gov.ro/electricup/