28 octombrie 2021

Concurs de promovare organizat în data de 06.12.2021 – proba scrisă și în termenul legal interviul, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post corespunzător funcției publice de conducere vacante de director gr. II la Direcția Energie Electrică din cadrul Direcției Generale Piețe de Electricitate și Gaze Naturale, Eficiență și Riscuri