6 august 2021

Concurs de promovare organizat în data de 06.09.2021 – proba scrisă și în termenul legal interviul, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant corespunzător funcției publice de conducere de director general gr. II la Direcția Generală Piețe de Electricitate și Gaze Naturale, Eficiență și Riscuri.