30 iulie 2021

Concurs de promovare organizat în data de 01.09.2021 – proba scrisă și în termenul legal interviul, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 2 posturi vacante corespunzătoare unor funcții publice de conducere din cadrul Direcției Generale Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne