Comunicat privind lansarea, de către Comisia Europeană, a unui nou apel pentru obținerea statutului de proiect transfrontalier în domeniul energiei

 

 Comunicat privind lansarea, de către Comisia Europeană, a unui nou apel pentru obținerea statutului de proiect transfrontalier în domeniul energiei

 

DG ENER din cadrul Comisiei Europene (COM) anunță începerea procesului de adoptare a celei de-a doua Liste a Proiectelor de Interes Comun (PIC) conform Regulamentului (UE) nr. 2022/869 privind Rețelele Transeuropene de Energie  (TEN-E), începând din luna septembrie. Lista PIC va include și proiecte de Interes Reciproc (PIR), promovate de State Membre ale Uniunii Europene în cooperare cu țări terțe în temeiul scrisorilor din partea guvernelor țărilor afectate în mod direct sau al altor acorduri fără caracter juridic obligatoriu.

Regulamentul TEN-E revizuit stabilește un nou cadru pentru dezvoltarea și integrarea rețelelor transeuropene de energie, având ca scop îmbunătățirea securității aprovizionării, sustenabilității și inovației în sectorul energetic.

Cea de-a doua listă PIC va identifica proiecte esențiale de infrastructură energetică care vor beneficia de proceduri de autorizare simplificate și acces potențial la finanțare prin intermediul mecanismului CEF (Connectig Europe Facility)

Regulamentul 2022/869 este aplicabil următoarelor categorii  de proiecte

Pentru Proiectele de Interes Comun (PIC) sunt eligibile proiecte din următoarele domenii

  • Electricitate: rețele de transport, rețele offshore radiale/hibrid și stocare
  • Rețele electrice inteligente
  • Hidrogen: transport, stocare
  • Electrolizoare
  • Rețele și stocare pentru Dioxid de Carbon
  • Rețele inteligente de gaz

 

Pentru Proiectele de Interes Reciproc (PIR) sunt eligibile proiecte din următoarele domenii

  • Electricitate: tranport, rețele offshore hibride
  • Hidrogen: transport
  • Rețele și stocare pentru Dioxid de Carbon

 

Calendar:

Proces va fi inițiat în septembrie 2024

Depunerea proiectelor se va finaliza în noiembrie – decembrie 2024

Evaluarea proiectelor, funcție de  domeniu – până în noiembrie 2025

Liste finale noiembrie – decembrie 2025

(detalii suplimentare email office.pieteenergie@energie.gov.ro, persoane de contact: Pîrvu Maria, Petre Armand)

In conformitate cu prevederile art. 3, alin. 6 al Regulamentului (UE) 2022/869, proiectele selectate ca fiind PIC/PIR pot beneficia de o serie de avantaje:” devin parte integrantă din planurile regionale relevante de investiții în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) 2019/943 precum și din planurile naționale relevante de dezvoltare a rețelei pe 10 ani, în conformitate cu articolul 51 din Directiva (UE) 2019/944 și din alte planuri naționale privind infrastructura, după caz. Proiectele respective de interes comun dobândesc cel mai înalt grad de prioritate posibil în cadrul fiecăruia dintre aceste planuri” și pot beneficia de finanțare europeană nerambursabilă.

 

Invitam companiile interesate să pregătească proiecte în vederea participării la procedura de selecție.

 

Informații suplimentare și întrebări referitoare la procesul de identificare și selecție a PIC/PIR pot fi trimise/adresate la următoarele adrese de e-mail:

ENER-C4-PROJECTS@ec.europa.eu (Comisia Europeană)

office.pieteenergie@energie.gov.ro (Autoritatea Competentă pentru Proiecte de Interes Comun) și la numărul de telefon 0374 496 834, persoane de contact: Pîrvu Maria, Petre Armand