23 februarie 2016

Comisia Europeană: Noi reguli pentru a spori solidaritatea și securitatea aprovizionării cu gaze

Comisia Europeană a elaborat un nou set de reguli care va ajuta la prevenirea unei crize a aprovizionării cu gaze și va asigura planuri de urgență mai bune, în cazul în care Europa s-ar confrunta cu o astfel de criză. 
Cu aceste reguli, cooperarea și coordonarea regională din domeniul gazelor vor îmbunătăți atât prevenirea și atenuarea șocurilor ofertei, precum și mișcările de solidaritate în caz de urgență. Țările UE vor fi obligate să ajute statul vecin, în cazul în care acesta trece printr-o criză a aprovizionării cu gaze. „Principiul solidarității”, cum este cunoscut printre statele membre, va obliga partenerii să intervină în eventualitatea unei crize a asigurării stocurilor naționale de gaz, a serviciilor esențiale de sănătate și de încălzire urbană.
Regulile aprovizionării cu gaze se vor modifica. Dacă până acum aveau o abordare „națională”, aceasta va deveni „regională” pentru a spori lucrul în echipă, dar și pentru a identifica riscurile comune la care se supun statele prin aprovizionarea cu gaz. Țările care nu fac parte din UE, dar sunt parte a Comunității Energetice („Energy Community”), vor fi incluse în acord, UE vizând o mai bună gestionare a problemelor din proximitatea frontierelor.
Statele UE vor fi nevoite să realizeze evaluări de risc, planuri preventive de acțiune și de urgență la nivel regional. Strategiile vor fi actualizate la fiecare patru ani. Țările trebuie să decidă împreună referitor la construcția conductelor „inversate” de gaz din interconexiunile transfrontaliere, dar și să implice în strategie statele situate de-a lungul traseului pe care îl parcurge conducta respectivă.
Un sfert din consumul de energie al Uniunii Europene este acoperit de gaz, ceea ce plasează UE în poziția celui mai mare importator al resursei menționate. Din gazul consumat, UE importă aproximativ 65% (2013). Pentru Uniune, principalii exportatori sunt Rusia, Norvegia și Algeria.
Gazul este considerat principalul combustibil de rezervă pentru resursele regenerabile, atunci când vremea împiedică producția de energie din astfel de surse.
În acest timp, Comisia a publicat o strategie pentru Gazul Natural Lichefiat (LNG), precum și pentru rezerva de gaz în Uniunea Europeană. Producția de LNG „suferă” o creștere rapidă, în special în Australia și în Statele Unite ale Americii. Comisia Europeană va încerca să profite de aceste noi oportunități și să sporească securitatea aprovizionării pentru Uniune.
LNG este gaz natural ce poate fi transformat în lichid, putând fi transportat pe vase sau cisterne. Pentru că aceste metode de transport sunt mai flexibile decât cea tradițională, prin țevi, țările ce dispun de infrastructură pentru LNG sunt mai sensibile la întreruperea aprovizionării.
Strategia prevede ca statele membre să optimizeze folosirea transfrontralieră a stocurilor de gaze printr-o cooperare regională îmbunătățită. În prezent, doar câteva state dispun de instalații de stocare a gazului de mari dimensiuni: Italia, Franța, Germania și Olanda.

Securitatea aprovizionării cu gaze

LNG și aprovizionarea cu gaze

Sursă: comunicat Comisia Europeană
Sursă foto: comunicat Comisia Europeană