11 ianuarie 2024

Clarificări și măsuri privind situația din zona Vulcan și Termocentrala Paroșeni

În cursul zilei de 10 ianuarie 2024, Ministerul Energiei a fost informat despre prezența unui miros deranjant de sulf în zona Vulcan și a Termocentralei Paroșeni. Acest incident a generat îngrijorări în rândul populației și a necesitat evacuarea preventivă a unei instituții de învățământ din Municipiul Vulcan.

În contextul acestor evenimente, dorim să aducem la cunoștința publicului că Societatea Complexul Energetic Valea Jiului și Termocentrala Paroșeni sunt supuse unei monitorizări continue, atât din punct de vedere al performanței tehnice, cât și al impactului asupra mediului. Această monitorizare este efectuată prin intermediul unor echipamente specifice de urmărire și control.

Rezultatele recente ale monitorizărilor indică faptul că toți parametrii de mediu se încadrează în limitele normale stabilite, neexistând depășiri ale concentrațiilor de noxe peste valorile admise. Aceste date au fost prezentate și confirmate de reprezentanții Gărzii de Mediu și ale altor autorități competente.

În plus, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al Județului Hunedoara a concluzionat că instalația Termocentralei Paroșeni a funcționat în parametri normali, fără depășiri ale valorilor maxime admise pentru dioxidul de sulf (SO2). O verificare suplimentară efectuată de GNM a confirmat absența oricăror probleme de natură tehnică sau tehnologică.

Ministerul Energiei, împreună cu Complexul Energetic Valea Jiului SA, își reafirmă angajamentul față de monitorizarea și controlul riguros al activităților ce pot afecta mediul și sănătatea populației. Suntem dedicați să asigurăm că toate facilitățile energetice funcționează în conformitate cu cele mai înalte standarde de siguranță și protecție a mediului.

Ne exprimăm regretul pentru disconfortul creat și asigurăm cetățenii că luăm toate măsurile necesare pentru a preveni orice incidente similare în viitor. Cooperarea și dialogul transparent cu comunitatea locală și autoritățile competente rămân o prioritate pentru noi.