9 noiembrie 2022

Se lansează cel de-al treilea apel de proiecte la scară largă în cadrul Fondului pentru Inovare

Comisia Europeană a lansat în data de 3 noiembrie 2022 cea de-a treia cerere de proiecte la scară largă  în cadrul Fondului UE pentru inovare .

În cadrul acestui apel vor fi finanțate proiecte care acoperă următoarele subiecte:

  1. Decarbonizarea generală (buget: 1 miliard de Euro) vizează proiecte inovatoare în domeniul energiei regenerabile, al industriilor energo-intensive, al stocării energiei sau al captării, utilizării și stocării carbonului, precum și al produselor care le înlocuiesc pe cele cu emisii mari de carbon (în special carburanții pentru transport cu emisii reduse de carbon, inclusiv pentru transportul maritim și aerian);
  2. Electrificarea inovatoare în industrie și hidrogen (buget: 1 miliard de Euro) vizează proiecte inovatoare în domeniul metodelor de electrificare pentru a înlocui utilizarea combustibililor fosili în industrie, precum și producția de hidrogen din surse regenerabile sau de creștere a utilizării hidrogenului în industrie;
  3. Producția de tehnologii curate (buget: 0,7 miliarde EUR) vizează proiecte inovatoare în domeniul fabricării de componente, precum și de echipamente finale pentru electrolizoare și pile de combustie, pentru conversie energie regenerabilă, stocare de energie și pompe de căldură;
  4. Proiecte-pilot de dimensiuni medii (buget: 0,3 miliarde EUR) vizează proiecte cu nivel ridicat de inovatoare în domeniul tehnologiilor disruptive sau revoluționare pentru o decarbonizare profundă, care poate demonstra inovația într-un mediu operațional, dar nu se așteaptă să ajungă la o producție comercială.

Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 16 martie 2023.

Documentele apelului de proiecte sunt disponibile la următorul link:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu și Direcția Generală Politici Climatice vor organiza, în perioada 29-30 noiembrie 2022, zile de informare despre cel de-al treilea apel de proiecte la scară largă și despre lecțiile învățate din cel de-al doilea apel de proiecte la scară largă.

Informații detaliate se găsesc pe pagina evenimentului, la următorul link:

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/innovation-fund-info-days-third-call-large-scale-projects-2022-11-29_en

Alte informații utile puteți afla accesând pagina de internet a Reprezențantei în România a Comisiei Europene: Comisia investește 3 miliarde EUR în proiecte inovatoare în domeniul tehnologiilor curate pentru realizarea planului REPowerEU