21 noiembrie 2023

Anunț privind lansarea sesiunii de primire a solicitărilor de finanțare pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare, finanțate din Fondul pentru Modernizare

Ministerul Energiei, în calitate de autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru Modernizare a încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale un acord privind delegarea unor competențe și atribuții aferente gestionării finanțării alocate prin Fondul pentru Modernizare în scopul finanțării investițiilor corespunzătoare domeniului gestionat de către MADR.

Astfel, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, s-a lansat sesiunea de primire a solicitărilor de finanțare pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.

Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare se finanțează din Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei.

Alocarea stabilită pentru 2023 este de 150 de milioane de euro, aceasta fiind în funcție de capacitățile instalate la nivelul beneficiarilor eligibili, respectiv întreprinderile din sectorul agricol, întreprinderile din sectorul industriei alimentare, societățile agricole, precum și organizații/federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare.

Fondul de Modernizare este instrumentul cheie de finanțare instituit, pentru perioada 2021-2030, prin art. 10d din Directiva 2003/87/CE (Directiva EU- ETS) pentru dezvoltarea investițiilor în proiecte energetice care prevăd îmbunătățiri în eficiență energetică, modernizarea sistemelor energetice și tranziția în regiunile dependente de cărbune.