ANUNȚ IMPORTANT! COMISIA EUROPEANĂ A ANUNȚAT DESCHIDEREA UNUI NOU APEL PENTRU DEPUNEREA APLICAȚIILOR PRIVIND PROIECTELE DE INTERES COMUN ÎN DOMENIUL ENERGIEI ELECTRICE

Comisia Europeană a anunțat deschiderea unui nou apel pentru depunerea aplicațiilor privind Proiectele de Interes Comun în domeniul energiei electrice (transport și stocare), urmând ca ulterior să se depună aplicații și pentru pentru gaze naturale, rețele inteligente, rețeaua transfrontalieră de dioxid de carbon și petrol. Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor on-line pentru Proiecte de Interes Comun în domeniul energiei electrice este 15 noiembrie 2018, la miezul nopții.
Detaliile legate de procedura de depunere a aplicațiilor pot fi găsite la următoarea adresă de internet: https://ec.europa.eu/info/news/call-applications-candidate-projects-common-interest-pcis-electricity-2018-oct-15_en și pentru întrebări referitoare la procesul de identificare și selecție a Proiectelor de Interes Comun în domeniul energiei electrice pot fi găsite la următoarea adresă de internet: ENER-B1-PROJECTS@ec.europa.eu.
Ulterior, proiectele vor fi evaluate la nivel european, pentru a identifica dacă răspund unei nevoi europene care poate fi cel mai bine rezolvată prin dezvoltarea infrastructurii care se va realiza prin aceste proiecte. Proiectele care sunt incluse în planurile de dezvoltare a rețelei pe zece ani (TYNDP), care îndeplinesc toate cerințele Regulamentului (UE) nr. 347/2013 și contribuie semnificativ la nevoile identificate vor fi propuse pentru includerea în cea de-a patra Listă de Proiecte de Interes Comun a Uniunii. Lista va fi adoptată de Comisia Europeană până la sfârșitul anului 2019 și va fi publicată în Jurnalul Oficial până la începutul anului 2020.
Ministerul Energiei atrage atenția asupra importanței pe care inițiatorii proiectelor de interes comun trebuie s-o acorde acestui subiect, deschiderea unui nou apel pentru depunerea aplicațiilor de Proiecte de Interes Comun fiind de maximă importanță pentru interesul național pe domeniul energetic. Regulamentul (UE) nr. 347/2013 privind liniile directoare pentru dezvoltarea infrastructurii energetice transeuropene (TEN-E), adoptat în 2013, prevede identificarea proiectelor de infrastructură de interes comun şi accelerarea realizării lor printr-o cooperare regională consolidată, prin proceduri simplificate de autorizare, printr-un proces adecvat de reglementare şi cu ajutorul asistenţei financiare puse la dispoziţie de UE prin intermediul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF), sub formă de granturi și instrumente financiare inovatoare, precum și din Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), care vor contribui la atragerea investițiilor necesare.
Proiectele de Interes Comun sunt incluse într-o listă a Uniunii Europene, care se actualizează o dată la 2 ani. Prima lista de Proiecte de Interes Comun a fost aprobată în anul 2013, a doua listă în noiembrie 2015, în prezent fiind în vigoare cea de-a treia listă adoptată în noiembrie 2017. Proiectele de Interes Comun ajută statele europene în integrarea piețelor de energie prin diversificarea surselor de energie și a rutelor de transport, la creșterea cotei de energie din surse regenerabile integrată în rețea, contribuind la încetarea izolării energetice unora dintre statele europene. Lista Proiectelor de Interes Comun cuprinde în general proiecte în domeniul stocării de energie (electrică și gaze naturale), terminale LNG, rețele de transport electricitate și gaze naturale care interconectează statele europene.
Ministerul Energiei accentuează asupra necesității de depunere a proiectelor interne (naționale), care să contribuie la consolidarea și ridicarea nivelului de performanță a sistemului energetic național, atât pe energie electrică, cât și pe gaze naturale, să asigure un sistem coerent de depozitare a gazelor naturale și energiei electrice în România și care să aibă relevanță regională pentru interconectarea și cuplarea pietelor de energie în Uniunea Europeană – condiție de eligibilitate pentru selecție.
Pentru o bună coordonare și pentru a ne asigura că proiectele depuse răspund cerințelor și necesităților sectorului energetic și au șanse maxime pentru selectare pe lista a patra de Proiecte de Interes Comun, recomandăm operatorilor interesați să depună aplicații pentru Proiecte de Interes Comun consultarea prealabilă cu Ministerul Energiei.