Comisia europeană a anunțat deschiderea unui nou apel pentru depunerea aplicațiilor privind infrastructura energetică

“Comisia Europeană a deschis o nouă sesiune de depunere de proiecte privind infrastructura energetică, în temeiul noului regulament privind rețeaua transeuropeană de energie (TEN-E) (UE/2022/869), care a fost revizuit anul trecut.

Sesiunea se termină pe 15 decembrie și acoperă toate categoriile de infrastructură energetică, inclusiv proiecte candidate pentru Proiecte de interes comun (PIC) și noile Proiecte de interes reciproc (PMI), așa cum sunt definite în regulament.

Detaliile legate de procedura de depunere a aplicațiilor pot fi găsite la următoarea adresă de internet:  https://ec.europa.eu/info/news/call-applications-candidate-projects-all-categories-under-new-energy-infrastructure-regulation-2022-oct-18_ro

Dat fiind că proiectele selectate, care îndeplinesc toate cerințele Regulamentului (UE) 2022/869 și care aduc cele mai mari contribuții la susținerea politicilor și strategiilor europene, vor fi propuse pentru a fi incluse în prima listă a Uniunii Europene a proiectelor de interes comun și proiectelor de interes reciproc, Ministerul Energiei subliniază importanța pe care inițiatorii proiectelor de interes comun trebuie s-o acorde acestui subiect, problematica  fiind de maximă însemnătate pentru interesul național în domeniul energetic.

Regulamentul privind rețeaua transeuropeană de energie  (UE/2022/869), care a fost revizuit anul trecut, include în domeniul său de aplicare categorii noi și actualizate de infrastructură, pornind de la faptul că la nivelul Comisiei s-a propus creșterea țintei de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la cel puțin 55 % până în 2030, iar acest obiectiv ambițios a fost aprobat de către Consiliul European la 11 decembrie 2020. De asemenea,  evaluarea impactului care însoțește comunicarea respectivă confirmă faptul că mixul energetic al viitorului va fi foarte diferit de cel actual, iar investițiile actuale în infrastructura energetică sunt  insuficiente și nu reflectă încă schimbările necesare în vederea transformării sectorului energetic.

De aceea,  se impune ca la nivelul statelor membre să fie luate măsuri pentru atragerea de investiții în vederea dezvoltării infrastructurii necesare pentru a sprijini tranziția energetică europeană, inclusiv electrificarea rapidă, extinderea producției de energie electrică obținute din surse regenerabile, utilizarea sporită a gazelor din surse regenerabile și obținute cu emisii scăzute de carbon, integrarea sistemului energetic și o mai amplă adoptare a soluțiilor inovatoare. Includerea proiectelor pe lista de proiecte de interes comun a Uniunii le conferă acestora posibilitatea de a beneficia de finanțare europeană nerambursabilă, prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility-Energie) și de proceduri accelerate de autorizare.

Pentru a fi eligibile pentru includerea pe listele Uniunii, proiectele candidate în domeniul energiei electrice trebuie să fie incluse în Planul de Dezvoltare a Reţelei pe 10 ani (TYNDP) 2022 elaborat de Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (ENTSO-E). Cerința pentru proiectele pe bază de hidrogen se aplică numai de la 1 ianuarie 2024, în scopul întocmirii  celei de-a doua liste a Uniunii care va fi stabilită în temeiul Regulamentului TEN-E revizuit.

Pentru întrebări referitoare la procesul de identificare și selecție a proiectelor de interes comun pot trimise la următoarea adresă de e-mail: ENER-C4-PROJECTS@ec.europa.eu.

Pentru o bună coordonare și pentru a ne asigura că proiectele depuse răspund cerințelor și necesităților sectorului energetic și au șanse maxime pentru selectare, recomandăm operatorilor interesați să depună aplicații pentru Proiecte de Interes Comun cu consultarea/informarea prealabilă a Ministerului Energiei. “