2 iulie 2024

ANUNȚ consultare publică – ”Chestionar privind implementarea Legii nr.237/2023 privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile şi cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei şi transporturilor”

Chestionar privind implementarea Legii nr.237/2023 privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile şi cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei şi transporturilor

 

ANUNȚ consultare publică

”Chestionar privind implementarea Legii nr.237/2023 privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile şi cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei şi transporturilor”

Ministerul Energiei anunță lansarea spre consultare publică a documentului ”Chestionar privind implementarea Legii nr.237/2023 privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile şi cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei şi transporturilor”, anexat, postat pe site-ul Ministerului Energiei https://energie.gov.ro/category/comunicate-de-presa.

Odată cu apariția Legii nr.237/2023 privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile şi cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei şi transporturilor, denumită în continuare Legea și în conformitate cu prevederile acesteia, ”Guvernul, la propunerea Ministerului Energiei, aprobă prin hotărâre normele de aplicare a prezentei legi”, conform art.14, alin (2).

Având în vedere solicitările diverșilor operatori economici implicați, care au formulat opinii (unele contrare actualelor prevederi ale legii), observații de fond, solicitări de clarificare și propuneri față de situația actuală a domeniului reglementat de Lege în raport cu aplicabilitatea acesteia și în conformitate cu prevederile HG nr. 443/2022 pentru aprobarea conţinutului instrumentului de prezentare şi motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucţiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum şi pentru înfiinţarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative, am lansat prezentul Chestionar, ca instrument de sondaj/anchetă pentru a colecta informaţiile necesare stabilirii modului în care Legea a fost/ar fi putut fi implementată.

Acest procedeu este destinat consultării publice și se adresează tuturor factorilor implicați, răspunsurile reprezentând formalizarea punctelor de vedere, a opiniilor și a propunerilor instituțiilor și operatorilor economici care trebuie să respecte/implementeze Legea.

Așteptăm răspunsurile dvs. până la data de 01.08.2024, ora 14:30, la adresa de email: chestionar_legea237-2023@energie.gov.ro.