2 iulie 2024

Proiectul Unităților 3 și 4 de la Cernavodă primește opinia pozitivă a Comisiei Europene în ceea ce privește aspectele tehnice și de securitate nucleară ale proiectului

Ministerul Energiei salută adoptarea punctului de vedere pozitiv al Comisiei Europene cu privire la proiectul Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă, în baza articolului 41 din Tratatul Euratom. Proiectul este derulat de compania de proiect Energonuclear, deținută integral de Societatea Națională Nuclearelectrica SA (SNN).

Punctul de vedere a fost transmis părții române la data de 1 iulie 2024 și reflectă evaluarea realizată de Comisia Europeană – Directoratul General pentru Energie, in baza articolului 41 Euratom – cu privire la aspectele tehnice și de securitate nucleară aferente proiectului. In conformitate cu Tratatul Euratom, dezvoltatorii de proiecte nucleare au obligația de a notifica Comisiei Europene proiectele de investiții în avans și de a demonstra conformitatea cu cele mai înalte standarde de securitate nucleară. Energonuclear a notificat proiectul Unităților 3 și 4 în luna mai 2023.

Punctul de vedere primit astăzi este rezultatul unor analize elaborate ale informațiilor furnizate de partea română, al vizitelor pe amplasamentul CNE Cernavodă și al discuțiilor tehnice care s-au purtat pe perioada a 13 luni. Pe baza evaluării realizate de Comisie, proiectul de finalizare a construcției Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă se aliniază obiectivelor Tratatului Euratom.

Punctul de vedere pozitiv este însoțit de o serie de recomandări uzuale pentru astfel de proiecte care vizează aplicarea corespunzătoare a cadrului Euratom în implementarea și pe întreaga durată de viață a proiectului. Aceste recomandări vor fi implementate de către dezvoltatorul proiectului în etapele următoare.

“Am afirmat de la începutul mandatului meu că susțin un mix energetic echilibrat, care să rezolve trilema energetică exact în această ordine: energie sigură, energie la preț accesibil și energie verde. Am dedicat resurse importante din primele 12 luni ale mandatului meu de ministru pentru a accelera programul nuclear al țării noastre, care include retehnologizarea Unității 1, construirea SMR-urilor și, deloc în ultimul rând, proiectul Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă.

Astăzi Comisia Europeană confirmă progresele noastre și construirea celor două noi reactoare trece în următoarea etapă.

Reactoarele 3 și 4 reprezintă piloni cheie ai strategiei energetice naționale, cele două unități urmând sa aibă o contribuție esențială în asigurarea securității energetice la nivel național și regional. Vorbim despre producție în banda de energie curată, cu emisii zero.

Țara noastră are nevoie de proiecte mari, iar expertiza în inginerie nucleară a României ne responsabilizează să ducem mai departe tradiția din cei 40 de ani de tehnologie sigură. Mulțumesc echipei Nuclearelectrica, echipei Energonuclear și colegilor din minister pentru progresele înregistrate într-un timp scurt”, a declarat Ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

Cu 4 unități nucleare în operare în România, se estimează evitarea emiterii a 20 milioane tone de CO2 anual și crearea a peste 19.000 locuri de muncă în industria orizontală.

Punctul de vedere pozitiv comunicat părții române reprezintă o etapă importantă în implementarea proiectului, atestând conformitate cu cadrul comunitar în materie de securitate nucleară a tehnologiei CANDU 6 și a implementării sale la Cernavodă.

Ministerul Energiei este ferm angajat în acordarea sprijinului pentru implementarea proiectului Unităților 3 și 4. În acest sens, amintim adoptarea Legii privind aprobarea Acordului de sprijin între Statul roman și Nuclearelectrica, în vederea dezvoltării proiectului la data de 14 martie 2023.

România are o istorie îndelungată în operarea eficientă și sigură a unităților nucleare de tip CANDU 6, țara noastră aflându-se constant în poziții de lider în topurile internaționale dedicate domeniului nuclear.