20 aprilie 2022

ElectricUP: A fost publicată lista proiectelor admise spre finanțare, după rezolvarea contestațiilor

Ministerul Energiei anunță că a publicat lista proiectelor admise spre finanțare în prima sesiune a programului ELECTRIC UP, privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a stațiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.
Totodată, a fost publicată și lista proiectelor respinse. Listele au fost publicate după ce au fost rezolvate contestațiile.
ATENȚIE !!! Urmează semnarea contractului de finanțare. Contractul de finanțare este transmis prin intermediul platformei informatice, iar termenul de semnare este de 5 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare zilei de comunicare a deciziei autorității.
Listele și alte detalii importante pot fi găsite aici: https://energie.gov.ro/electricup/