24 mai 2022

A fost prelungită perioada de depunere a proiectelor pentru fonduri din PNNR destinate investițiilor pentru instalarea de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară

Ministerul Energiei anunță că a fost prelungită perioada de depunere a proiectelor pentru fonduri din PNNR destinate investițiilor pentru instalarea de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară.
Termenul inițial era 31 mai 2022, dar printr-un ordin a fost prelungită perioada cu două săptămâni, respectiv până la 15 iunie 2022, ora 17.00.
Investițiile în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrată, sunt o prioritate pentru noi. De aceea am semnat ordinul pentru modificarea ghidului specific – Condiții Specifice de accesare a finanțării din fonduri europene aferente PNRR aferent Măsurii de investiții I.1 din cadrul Componentei C.6 Energie – Pilonul I. Am încredere că vor fi depuse multe proiecte, pentru că există interes”, a declarat Virgil Popescu ministrul Energiei.
Ghidul Specific, care poate fi accesat pe site-ul ministerului Energiei, la rubrica ”Finanțări Europene – PNRR” (vezi aici: https://energie.gov.ro/pnrr/), are ca obiect sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, cu termen de finalizare a proiectelor, respectiv conectare la rețea – luna iunie 2024.
Valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat este de maximum:
Energie eoliană
1.300.000 Euro/MW- pentru capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv);
650.000 Euro/MW- pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.
Energie solară
750.000 Euro/MW – pentru capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv);
425.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.
Ajutorul maxim care se poate acorda pentru un proiect de investiţii nu poate depăşi 15.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții.
Proiectele pot fi depuse pe platforma: https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home