4 mai 2022

A fost adoptată Ordonanța de Urgență pentru gestionarea celor peste 13 miliarde de euro alocate României pentru investiții în energie din Fondul pentru Modernizare

A fost adoptată, la propunerea ministerului Energiei, Ordonanța de Urgență privind stabilirea cadrului instituţional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru Modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Investițiile sunt cheia către independența și securitatea energetică a României. Care se vor face și cu banii alocați din Fondul pentru Modernizare. Astăzi am adoptat această Ordonanță de Urgență importantă care va permite gestionarea acestor fonduri. Așa cum am anunțat la începutul lunii aprilie Comitetul de Investiții a dat aprobarea pentru a primi anul acesta aproximativ 1,4 miliarde de euro, din Fondul pentru Modernizare, pentru proiecte importante de investiții la CEO, Transelectrica, dar și pentru modernizarea rețelelor de distribuție energie electrică. Și vom lansa și alte call -uri pentru proiecte de investiții. De asemenea, putem încheia parteneriate cu alte instituții publice pentru a mări absorbția acestor fonduri și pentru a face call-uri de proiecte. De exemplu, ministerul Agriculturii prin AFIR va derula call-uri de proiecte pentru energie regenerabilă și biogaz”, a declarat Virgil Popescu ministrul Energiei.
Fondul pentru Modernizare aflat la dispoziţia României are o valoare de peste 13 miliarde de euro pentru perioada 2021- 2030, evaluare ce are la bază estimările privind prețul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.
Fondul pentru Modernizare sprijină investițiile în modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice, inclusiv finanțarea proiectelor de investiții la scară mică, în concordanță cu obiectivele cadrului de politici ale Uniunii privind clima și energia pentru 2030 și cu obiectivele pe termen lung prevăzute în Acordul de la Paris și contribuie la atingerea obiectivelor Pactului ecologic european prin sprijinirea unei tranziții juste din punct de vedere social către o economie verde.
Finanțarea din Fondul pentru Modernizare pentru implementarea investițiilor prioritare și neprioritare  se poate realiza prin granturi, instrumente financiare cum ar fi garanții, împrumuturi preferențiale, rambursarea parțială a împrumuturilor bancare, plăți suplimentare pentru dobânzile la împrumuturile bancare sau alte forme. Modalitatea efectivă de acordare a finanțării este indicată în documentația aferentă fiecărei proceduri de selecție a propunerilor de investiții.